Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

MauaaMi
23:13

Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc

— "Pokolenie Ikea"
Reposted fromcarduelis carduelis viaFuckie Fuckie
MauaaMi
23:12
6312 35a0 380
nie pozwól uschnąć róży ...

April 05 2017

MauaaMi
17:39
Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio Danio !! głódwymięka

March 15 2017

MauaaMi
20:59
8313 140d 380

March 11 2015

MauaaMi
20:20
Play fullscreen
znowu się zakochałam ...

February 13 2015

MauaaMi
13:11
4114 3979 380
Friday the Thirteenth *.*
Reposted bylivela livela

February 11 2015

MauaaMi
23:47
Play fullscreen
Co dnia na nowo uczę się oddychać Tobą;3

February 05 2015

MauaaMi
23:17
6302 b775 380
00:24
1333 e2f3 380
Reposted fromsunlight sunlight viaallann allann
MauaaMi
00:23
5098 513e 380

Bezgranicznie, bezczelnie, bezustannie - chciej mnie

Reposted fromzenibyja zenibyja viathesmajl thesmajl
MauaaMi
00:22
1522 d725 380
Reposted fromimradioactive imradioactive viaallann allann
00:21
8367 cf0c 380
Reposted fromamatore amatore viaallann allann
MauaaMi
00:20
8405 c202 380
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaallann allann
MauaaMi
00:19
7873 0509 380

January 31 2015

MauaaMi
00:25
Nie wierz mu, jeśli to, co mówi nie pokrywa się z tym, co robi. Pamiętaj, że mówić jest prościej. Jeśli zaczynasz komuś ufać to nie patrz mu na usta, ale na ręce.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaallann allann
MauaaMi
00:03
Znam Twoje usta na pamięć...
...a i tak się w nich gubię
— pewnych rozmów archiwum
MauaaMi
00:02
"Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam! "
— Anna Janko

January 29 2015

MauaaMi
08:34
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viacoconutmousse coconutmousse

January 14 2015

MauaaMi
20:57
4242 ba4b 380
Reposted fromkaha kaha viaamazinghairdo amazinghairdo

October 04 2014

MauaaMi
14:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl